Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 92
W sumie: 10758

News

News zdjęcie id 883

Sesja Rady Gminy w Sieroszewicach

29.06.2017

W środę, 28 czerwca 2017 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 12 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbara Stasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia Szyszka, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

W punkcie interpelacje i zapytania radny Jerzy Kasprzak w imieniu mieszkańców Sławina złożył wniosek o budowę nowej drogi i założenia oświetlenia ulicznego przy tej drodze.

Podczas obrad sesyjnych wójt Czesław Berkowski zdał sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Radni już wcześniej zapoznali się ze szczegółowym rocznym sprawozdaniem. W ubiegłym roku na terenie gminy Sieroszewice zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych. Najważniejsze z nich to: przebudowa sieci wodociągowej, remonty sal wiejskich, modernizacja dróg gminnych i chodników, a także wsparcie finansowe na budowę dróg i chodników przy drogach powiatowych, rozbudowa oświetlenia ulicznego. Wykonano także zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Radni gminy Sieroszewice jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu. Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak w imieniu radnych pogratulował i wręczył kwiaty wójtowi Czesławowi Berkowskiemu.

Podczas środowej sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2017 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i dotacji na ten cel w kwocie 6 tys. zł rozłożonej na trzy lata, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w kwocie 20 tys. zł na budowę chodnika w Ołoboku, zaliczenia drogi w Sieroszewicach do kategorii dróg gminnych i nadania ulicy nazwy Lawendowa, przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sieroszewice na lata 2017-2023, przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Psary na lata 2017-2027, sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych działek położonych w obrębie Strzyżewa, udzielenia 60 proc. bonifikaty parafii polskokatolickiej od ceny nieruchomości położonych w Strzyżewie, wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki w Rososzycy, która zostanie przeznaczona na budowę drogi gminnej.

W wolnych głosach i wnioskach radny Jerzy Kasprzak zaprosił na Festyn Charytatywny „Razem uratujmy serduszko Michalinki”, który odbędzie się 1 lipca od godz. 14.00 przed salą wiejską w Rososzycy. Z kolei radna Bernadeta Biała poinformowała, że 23 lipca w Strzyżewie zaplanowano Turniej Wsi Westrza, Parczew i Strzyżew. Głos zabrał prezes Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna” Waldemar Skorupa, który zaprosił na Festyn Rodzinny w Psarach w najbliższą niedzielę, 2 lipca od godz. 14.00. Natomiast radny Jerzy Kowalski przypomniał, że organizuje w dniu 15 lipca wyjazd do Wolicy na spotkanie integracyjne. Ponadto radni i sołtysi poruszali problemy dotyczące wycinki drzew i krzewów przy drogach powiatowych oraz modernizacji dróg.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.