Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 92
W sumie: 10758

News

News zdjęcie id 808

XXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice

10.05.2017

We wtorek, 9 maja 2017 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia Szyszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, Sybirak Józef Kuźmiak, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, sołtysi, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice Teresa Lemiesz odczytała odpowiedź na interpelację radnego Bartosza Kubicy w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa Biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie”. Do tej kwestii odniósł się radny Anatol Piaskowski, który skierował prośbę do radnych, aby byli konsekwentni w ustaleniach związanych z tą inwestycją.

Podczas sesji przyjęto sprawozdania z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2016 rok. Najważniejsze informacje na temat prowadzonej działalności podali dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia Szyszka. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach przedstawił kierownik Jerzy Pietrzak, a o współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku mówił wójt Czesław Berkowski. Ponadto podjęto uchwały, które dotyczyły: zmian w budżecie na 2017 rok, zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gmina Ostrów Wielkopolski), wyrażenia zgody na odpłatne nabycie zasobu nieruchomości gminnych prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Rososzycy.

W wolnych głosach i wnioskach Waldemar Skorupa, prezes Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna” podziękował wójtowi i radnym za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Z okazji Święta Strażaka przypadającego 4 maja wyraził słowa uznania dla pracy strażaków i złożył życzenia. Radny Jerzy Kowalski złożył propozycję zorganizowania spotkania integracyjnego dla radnych i sołtysów. Z kolei radny Henryk Jędroszka przypominał o terminie składania wniosków na dopłaty bezpośrednie do gruntów. Sołtys Latowic Andrzej Gierlach dopytywał o rozpoczęcie inwestycji związanej z założeniem kanalizacji w Latowicach. Apelował też o przygotowanie dobrego projektu nt. ustalenia nowych zasad odbioru śmieci. Sołtys Masanowa Marek Michalczak poruszył temat dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni. Głos zabrał także Józef Kuźmiak, który zachęcał do kontynuowania spotkań dla kombatantów z okazji zakończenia II wojny światowej. Odpowiadając na pytania wójt Czesław Berkowski zaznaczył, że Gmina Sieroszewice od wielu lat dofinansowuje budowę oczyszczalni przydomowych. Dodał, że w tym roku na ten cel przeznaczono 200 tys. zł. Poinformował, że w planach jest zorganizowanie Centrum Wsi w Rososzycy. Zapewnił, że w najbliższym czasie nastąpi realizacja inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Latowicach. Poinformował mieszkańców, że został zorganizowany przetarg na odbiór odpadów i po jego rozstrzygnięciu zostanie podjęta decyzja w sprawie opłat.

 Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.