Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2
W sumie: 10668

News

News zdjęcie id 805

Gminne obchody Dnia Strażaka w Westrzy

09.05.2017

W niedzielę, 7 maja 2017 roku, w Westrzy odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 85-lecia istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla w Sadowiu, którą odprawili o. Grzegorz Słowikowski, proboszcz parafii i ks. Piotr Kuświk, powiatowy kapelan strażaków. Po Eucharystii strażacy przeszli na plac przy sali wiejskiej w Westrzy. Przemarsz prowadził dowódca – prezes OSP Wojciech Andrzejewski wraz z Orkiestrą Dętą „Ołobok” pod batutą Stanisława Jarosika. Zaproszonych gości powitał Robert Banaszkiewicz, prowadzący uroczystość. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością, m.in. wicestarosta ostrowski Roman Pacholczyk, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, zastępca wójta Ryszard Boduch, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, radni gminy Sieroszewice, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Roman Matecki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Przemysław Kaźmierczak, prezes Oddziału Gminnego Związku OSP Tomasz Woźniak, komendant gminny OSP w Sieroszewicach Mieczysław Maciuszczak, przewodniczący Powiatowej i Gminnej Komisji Rewizyjnej Związku OSP Andrzej Gierlach, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, prezes Klubu HDK „Strażak” Lucjan Ziemiański, prezes OSP Ostrów Wielkopolski Stanisław Szymański, prezes OSP Sadowie Henryk Zarzecki, sołtys Westrzy Mariola Karolak, nadleśniczy Nadleśnictwa Taczanów Żelisław Bartczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, dyrektor Publicznego Przedszkola w Westrzy Ewa Ratajczyk, proboszcz parafii w Sadowiu o. Grzegorz Słowikowski, proboszcz parafii w Wielowsi i kapelan powiatowy strażaków ks. Piotr Kuświk, prezesi i naczelnicy OSP wraz z pocztami sztandarowymi z terenu gminy Sieroszewice, strażacy oraz mieszkańcy.

Historię jednostki przedstawił naczelnik OSP Westrza Sebastian Grygiel. Ochotnicza Straż Pożarna w Westrzy została założona 21 kwietnia 1932 roku z inicjatywy mieszkańców wioski. W skład pierwszego zarządu weszli: Stefan Kaźmierowski (prezes), Jan Dolata (naczelnik), Stanisław Szkudlarek (skarbnik), Antoni Sroczyński (sekretarz) i Piotr Cepiński (podnaczelnik). W 1933 roku strażacy zorganizowali przedstawienie pt. „Miłość strażaka”. 26 września 1934 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sikawki konnej. Dalszy rozwój jednostki przerwał wybuch II wojny światowej, w której śmierć poniosło wielu strażaków z Westrzy. W 1945 roku wznowiono działalność OSP w Westrzy. Powołano zarząd w składzie: Stefan Kaźmierowski (prezes), Jan Dolata (naczelnik), Stanisław Szkudlarek (skarbnik), Aleksander Kmieciak (sekretarz) i Piotr Cepiński (podnaczelnik). Dwa lata później wybudowana została pierwsza remiza strażacka. W kolejnych latach zmieniały się składy zarządów. Funkcję prezesa pełnili m.in. Franciszek Kowalski, Marian Dolata, Józef Pisula, Leonard Andrzejewski, Zbigniew Dolata. Jednostka wzbogacała się o nowy sprzęt pożarniczo-gaśniczy. 24 kwietnia 1993 roku OSP w Westrzy otrzymała nowy sztandar, którego fundatorami byli mieszkańcy wioski i wójt Czesław Berkowski. W 2001 roku została oddana do użytku nowa remiza strażacka. W 2011 roku odbył się pierwszy Parafialny Dzień Strażaka, a w 2013 roku jednostka dokonała reaktywacji staropolskiego obyczaju – Podkoziołka. W 2014 roku odrestaurowano sikawkę konną. Strażacy z Westrzy organizują Dzień Dziecka i Turniej Wsi. Ponadto reprezentują gminę Sieroszewice w zawodach sportowo- pożarniczych na szczeblu powiatowym. Od 27 lutego 2016 roku zarząd OSP w Westrzy tworzą: Wojciech Andrzejewski (prezes), Tomasz Dolata (wiceprezes), Sebastian Grygiel (naczelnik), Karol Andrzejewski (zastępca naczelnika), Zbigniew Dolata (skarbnik), Mirosław Tecław (sekretarz), Bogumił Kołaczek (gospodarz), Jacek Karolak i Robert Karolak (członkowie zarządu).

Podczas uroczystości poświęcony został nowy samochód ratowniczo-gaśniczy przez o. Grzegorza Słowikowskiego, a przecięcia wstęgo dokonali: wójt Czesław Berkowski i komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak. Samochód otrzymał imię Wiśnia na cześć zmarłego druha Krystiana Fibiga, który nosił taki pseudonim.

Z okazji Dnia Strażaka wręczono wyróżnienia i odznaczenia. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał Stanisław Banasiak (OSP Wielowieś). Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowani zostali: Wiesław Grygiel (OSP Westrza) i Tadeusz Dolata (OSP Parczew). Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa odebrali: Karol Bartczak (OSP Psary), Jacek Bartczak (OSP Psary), Sebastian Bartczak (OSP Sieroszewice) i Radosław Bartczak (OSP Sieroszewice). Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Michał Pułkownik (OSP Sieroszewice), Michał Zadka (OSP Zamość) i Tomasz Skrzypek (OSP Zamość). Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Radosław Przybylski, Marcin Mieszała (OSP Sieroszewice), Kamil Dera (OSP Parczew), Tomasz Pałczyński, Karolina Król (OSP Zamość), Mateusz Robotnikowski, Natalia Dolata, Paulina Dolata, Karolina Grygiel, Martyna Grygiel, Sebastian Grygiel, Robert Karolak, Jacek Karolak, Dawid Pietraszek (OSP Westrza).

Ponadto wręczono podziękowanie dla najstarszego strażaka OSP Westrza – byłego prezesa i członka honorowego Józefa Pisuli. Były też podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz działalności OSP Westrza, które otrzymali: Leonard Andrzejewski, Zbigniew Dolata, Zdzisław Kowalski, Daniel Sztukowski, Bogumił Kołaczek, Karol Andrzejewski, Mirosław Tecław i Marek Gierz. Z kolei podziękowanie za zaangażowanie, wsparcie finansowe i wkład pracy na rzecz odrestaurowania sikawki konnej odebrali: Wojciech Andrzejewski, Mirosław Tecław i Karol Andrzejewski.

Podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka wyróżniono krwiodawców. Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia za oddanie co najmniej 18 l krwi otrzymali: Wojciech Andrzejewski, Bogumił Kołaczek, Zbigniew Dolata, Roman Dera (OSP Westrza), Andrzej Uciechowski (OSP Sieroszewice), Wojciech Bąk (OSP Psary), Tomasz Namysł (OSP Latowice) i Sławomir Dryka (OSP Wielowieś). Odznaki II stopnia po oddaniu co najmniej 12 l odebrali: Roman Dera, Tomasz Kupajski (OSP Westrza), Wojciech Bąk (OSP Psary) i Sławomir Dryka (OSP Wielowieś). Odznakę III stopnia po oddaniu co najmniej 6 l przyznano Kamilowi Derze (OSP Westrza).

Były też puchary i dyplomy za współzawodnictwo jednostek OSP w oddawaniu krwi. Pierwsze miejsce za oddanie krwi w 2016 roku zajmuje OSP Westrza (46,520 l). Na drugim miejscu plasuje się OSP Latowice (43,500 l), a trzecim OSP Wielowieś (38,850 l). Kolejne miejsca zajmują jednostki z Sieroszewic (22,950 l), Ołoboku (19,800 l), Psar (18,450 l), Masanowa (10,350 l), Strzyżewa (7,200 l), Parczewa (1,800 l) i Rososzycy (0,450 l). Razem w 2016 roku 205 osób oddało łącznie 223,820 l krwi. W rywalizacji w ilości krwiodawców na organizowanych przez Klub HDK PCK „Strażak” akcjach pierwsze miejsce zajmuje OSP Wielowieś (51 osób). Na drugim miejscu znajduje się OSP Latowice (27 osób), trzecim – OSP Sieroszewice (21 osób). Kolejne miejsca zajmują: OSP Masanów (19 osób), OSP Westrza i OSP Ołobok (18 osób), OSP Strzyżew (9 osób), OSP Parczew (3 osoby), OSP Psary i OSP Rososzyca (1 osoba).

Uhonorowano także najaktywniejszych krwiodawców w 2016 roku. Statuetki otrzymali: Irena Andrzejewska (OSP Westrza), Jolanta Kasprzyk (OSP Sieroszewice) i Dorota Ignasiak (OSP Westrza) oraz Tomasz Namysł (OSP Latowice), Sławomir Dryka (OSP Wielowieś) i Marcin Prudlik (OSP Psary).

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali ofiarność strażaków oraz fakt, że można na nich liczyć w każdej sytuacji. Wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowsi i przewodnicząc Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak dziękowali wszystkim strażakom za pracę na rzecz mieszkańców i gratulowali ochotnikom z Westrzy zacnego jubileuszu. Zapewnili strażaków, że mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony Urzędu Gminy. Słowa wdzięczności wypowiedzieli także wicestarosta ostrowski Roman Pacholczyk, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Roman Matecki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Przemysław Kaźmierczak, komendant gminny OSP w Sieroszewicach Mieczysław Maciuszczak, prezes Klubu HDK „Strażak” Lucjan Ziemiański i prezes OSP Ostrów Wielkopolski Stanisław Szymański.

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola  w Westrzy i wokalistki Wiktorii Prajzner. W czasie obchodów Gminnego Dnia Strażaka zagrała Orkiestra Dęta „Ołobok” pod kierunkiem Stanisława Jarosika.

Obchody były dofinansowane ze środków Gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok. 

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.