Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 80
W sumie: 5296

News

News zdjęcie id 367

XV Sesja Rady Gminy Sieroszewice

01.04.2016

W czwartek, 31 marca 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

Podczas czwartkowej sesji podjęto kilka uchwał. Jedna z nich dotyczyła zmian w budżecie na 2016 rok. Po dyskusji na temat budowy biblioteki i klubu seniora w Strzyżewie radni zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Kolejne dotyczyły: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2016 rok, przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice, sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej w Wielowsi, zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych. 

W wolnych głosach i wnioskach radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak poinformował, że roboty związane z naprawą nawierzchni dróg powiatowych zostały rozpoczęte. Poruszył też sprawę gazyfikacji gminy. Z kolei sołtys Latowic Andrzej Gierlach pytał czy w związku z reorganizacją systemu oświaty wystarczy miejsc w przedszkolach? Sołtys Masanowa Marek Michalczak wnioskował o naprawę zniszczonych dróg powiatowych. Głos zabrał prezes Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna” Waldemar Skorupa, który podał informację, że od 1 kwietnia dwie miejscowości w gminie: Psary i Bilczew będą miały połączenie komunikacyjne z Nowymi Skalmierzycami i Ostrowem Wielkopolskim.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.