Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 92
W sumie: 10758

News

News zdjęcie id 302

XIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice

01.02.2016

W czwartek, 28 stycznia 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbara Stasiak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia Szyszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

W punkcie interpelacje i zapytania radny Henryk Jędroszka zabrał głos w sprawie likwidacji skrzynki pocztowej w Strzyżewie. Radna Krystyna Kois-Jaźwiec poinformowała, że 22 stycznia złożyła pismo w sprawie podjęcia działań w kierunku utworzenia Dziennego Domu Wsparcia dla seniorów w Latowicach. Zaznaczyła, że termin składania wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie inwestycji mija 21 marca. W związku z tym radna prosiła o zdecydowane działania samorządu Gminy Sieroszewice w kierunku utworzenia takiej placówki.

Podczas sesji kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk poinformował, że policja otrzymała nowy radiowóz. Podziękował wójtowi i radnym za dofinansowanie zakupu samochodu.

Podczas czwartkowej sesji podjęto kilka uchwał. Jedna z nich dotyczyła określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu gminy Sieroszewice. Radni zadecydowali, że stypendium Wójta Gminy Sieroszewice otrzyma uczeń, który uzyskał wzorową albo bardzo dobrą roczną ocenę zachowania i osiągnął co najmniej średnią: w szkole podstawowej – 5,30, gimnazjum – 5,20 i szkole ponadgimnazjalnej – 4,75. Wysokość stypendium będzie wynosić: dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – 500 zł, uczniów gimnazjów – 600 zł i uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 700 zł. Kolejne uchwały dotyczyły m.in.: przystąpienia Gminy Sieroszewice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania pod nazwą „Długosz Królewski”, udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w kwocie 8.379 zł w 2016 roku i takiej samej kwoty w 2017 roku na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska w Michałkowie. Radni zatwierdzili także plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. W planie znalazły się m.in.: kontrola realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Sieroszewice, kontrola realizacji wydatków majątkowych, ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2015, kontrola finansowa Zespołu Szkół w Sieroszewicach, kontrola finansowa Przedszkola Publicznego w Psarach, kontrola jednostki OSP w Masanowie, kontrola inwestycji pn. rozbudowa Domu Ludowego w Latowicach, rozpatrywanie skarg skierowanych do Rady Gminy. 

W wolnych głosach i wnioskach prezes Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna” Waldemar Skorupa odnosząc się do wystroju sali w czasie obrad sesyjnych wnioskował o umieszczenie obok godła państwowego herbu Gminy Sieroszewice. Z kolei radny Jerzy Kowalski pytał co zostało zrobione w sprawie oświetlenia przy ul. Łąkowej w Rososzycy.  

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.