Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2
W sumie: 10668

News

News zdjęcie id 298

Zebranie strażaków w Masanowie

27.01.2016

W niedzielę, 24 stycznia 2016 roku, w sali wiejskiej w Masanowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze strażaków. Przybyłych na spotkanie powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierz Strugarek. W spotkaniu uczestniczyli: wójt Czesław Berkowski, radny Stanisław Płomiński, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim starszy brygadier Andrzej Morta, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Sieroszewicach Tomasz Woźniak, komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, przewodniczący Powiatowej oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP Andrzej Gierlach, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Irena Grzona, członkinie koła i strażacy. Po powitaniu minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków. Zebranie poprowadził Tomasz Woźniak. Protokolantką została Krystyna Ślęzak. W sprawozdaniu z działalności w 2015 roku prezes Kazimierz Strugarek poinformował, że jednostka liczy 45 członków, w tym 5 pań. W 2015 roku zmarło dwóch członków straży. Wskazał, że strażacy z Masanowa brali udział w 23 zdarzeniach, wśród których było 16 pożarów, 1 wypadek drogowy i 6 miejscowych zagrożeń. W akcjach brało udział 124 ratowników. Jednostka otrzymała z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotację w wysokości 5.400 zł, za którą zakupiono 4 komplety ubrań specjalnych ochronnych. Środki finansowe w wysokości 1756 zł przekazał Urząd Gminy Sieroszewice oraz 950 zł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za te środki zakupiono m.in.: ubranie koszarowe, prądownicę, latarkę ledową, a także wymieniono dwa plastikowe okna i zmodernizowano drzwi w garażu oraz wyremontowano dwie motopompy. Przeprowadzono również konserwację dachu. Jednostka otrzymała pulsoksymetr od władz wojewódzkich OSP. Ponadto strażacy oddawali krew. Należy dodać, że jednostka OSP w Masanowie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Sprawozdanie finansowe zdał Stanisław Płomiński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Jan Karolak. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Masanowie za 2015 rok. Ustępujący prezes Kazimierz Strugarek podziękował wszystkim za długoletnią współpracę. Słowa wdzięczności skierował do wójta gminy Sieroszewice, władz gminnych i powiatowych OSP, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.

Podczas zebrania odbyły się wybory. W skład nowego zarządu jednostki OSP w Masanowie weszli: Jerzy Grzona (prezes), Mateusz Jankowski (naczelnik), Krystian Błaszczyk (zastępca naczelnika), Stanisław Płomiński (wiceprezes i sekretarz), Patryk Gierz (skarbnik), Stanisław Muszyński (gospodarz) i Mieczysław Sanecki (członek). Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie: Jan Karolak (przewodniczący), Mariusz Błaszczyk i Tadeusz Kowalczyk (członkowie). Delegatami na zjazd gminny OSP zostali: Jerzy Grzona i Mateusz Jankowski, a przedstawicielem do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Sieroszewicach będzie Kazimierz Strugarek.

W swoim przemówieniu wójt gminy Sieroszewice podziękował prezesowi Kazimierzowi Strugarkowi za wieloletnią współpracę. – Pan Kazimierz 25 lat pełnił tę funkcję. To zasługuje na wielki szacunek i uznanie. Prezes był bardzo aktywny i dbał o interes tej jednostki. Był też sołtysem tej miejscowości i łączył te dwie funkcje z dużym powodzeniem – powiedział Czesław Berkowski. Gratulował nowo wybranym władzom i zadeklarował wsparcie finansowe dla jednostki. Zaznaczył, że w tym roku w budżecie zaplanowano ponad 300 tys. zł na straż w gminie Sieroszewice. Podziękował strażakom za służbę i udział w akcjach. Za dobrą współpracę dziękowała ustępującemu prezesowi przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Irena Grzona. Słowa wdzięczności skierował na ręce prezesa Kazimierza Strugarka skierował radny Stanisław Płomiński. Zachęcał strażaków do ubiegania się o środki w ramach funduszu dla organizacji pozarządowych. Z kolei komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim starszy brygadier Andrzej Morta zachęcał strażaków do udziału w kursie ratownictwa medycznego. Omówił też działalność jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Nowemu zarządowi jednostki OSP w Masanowie gratulował przewodniczący Powiatowej oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP Andrzej Gierlach, który złożył podziękowanie prezesowi Kazimierzowi Strugarkowi za wiele lat dobrej współpracy. Natomiast komendant gminny Mieczysław Maciuszczak dziękował odchodzącemu prezesowi za aktywną działalność na rzecz straży i prosił ochotników, aby brali udział w szkoleniach specjalistycznych.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.