Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 146
W sumie: 5362

News

News zdjęcie id 269

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu HDK PCK „STRAŻAK”

23.12.2015

W niedzielę, dnia 20.12.2015 r. w Sali Domu Ludowego w Latowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu HDK PCK „STRAŻAK” przy ZOGm ZOSP RP w Sieroszewicach. Zebranie zostało zwołane w związku z kampanią sprawozdawczo-wyborczą podstawowych jednostek PCK, a takimi są również Kluby HDK. Zebrania muszą się odbyć do końca grudnia 2015 r. zgodnie z Uchwałą nr 395/2015 Zarządu Głównego  PCK z dnia 18.09.2015 r.

W zebraniu uczestniczyło 11 członków PCK, na ogólną liczbę 22 uprawnionych, tzn. opłacających składki członkowskie PCK.

Po złożonych sprawozdaniach Zarządu Klubu, przez prezesa Lucjana Ziemiańskiego oraz Komisji Rewizyjnej, przez przewodniczącą Irenę Andrzejewską za okres 2012-2015 oraz dyskusji nad sprawozdaniami, w której poruszano m.in. samofinansowanie oraz coroczne podsumowanie działalności we współzawodnictwie jednostek OSP, zwiększenia aktywności członków, przyznawania odznak i odznaczeń udzielono ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium za okres działalności.

W wyborach wybrano nowy Zarząd Klubu w składzie:

prezes Lucjan Ziemiański

wiceprezes Leonard Andrzejewski

sekretarz Roman Dera

skarbnik Irena Andrzejewska

członek Zarządu Andrzej Walczak

Komisję Rewizyjną w składzie:

przewodniczącyTadeusz Marcinkowski

sekretarz Kamil Dera

członek Łukasz Kupajski

Delegatem na Zjazd Rejonowy PCK wybrano prezesa Klubu Lucjana Ziemiańskiego.

W dyskusji po wyborach nakreślono najważniejsze działania dla nowowybranego Zarządu, w tym m.in.

  • organizowanie 3 otwartych akcji poboru krwi, w tym co najmniej jednej w okresie letnim na terenie naszej gminy;
  • dążenie do zwiększenia ilości członków PCK;
  • rozwijanie idei honorowego krwiodawstwa wśród jednostek OSP, dotychczas nie uczestniczących we współzawodnictwie.

W obradach uczestniczyli:

  • wiceprzewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa PCK w Ostrowie Wielkopolskim, prezes Klubu HDK PCK w Nowych Skalmierzycach Henryk Olejnik;
  • prezesi ds. krwiodawstwa z jednostek OSP biorących udział we współzawodnictwie o miano najaktywniejszej jednostki na terenie gminy.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.