Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2645
W sumie: 5110

News

News zdjęcie id 1365

XXXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice

16.10.2018

Sesja Rady Gminy Sieroszewice była okazją do złożenia podziękowań ustępującemu wójtowi Czesławowi Berkowskiemu za 28 lat służby na rzecz mieszkańców gminy Sieroszewice. Podczas obrad wręczono także dyplomy radnym i sołtysom kończącej się kadencji.

W poniedziałek, 15 października 2018 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, zastępca wójta Ryszard Boduch, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, delegacja Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski” w składzie wójt gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki (członek), zastępca wójta Zbigniew Słodowy (prezes Stowarzyszenia) i kierownik Biura LGD Karolina Figas, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, Grażyna Anioł i Monika Dera obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który poinformował, że nie będzie ubiegał się o mandat radnego i podziękował wszystkim za 20-letnią współpracę.

W czasie poniedziałkowej sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2018 rok, dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu ewidencji dróg i obiektów mostowych, przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sieroszewice na lata 2018-2028, nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Gminy Sieroszewice, projektu przywrócenia nazwy ulicy 23 Stycznia w Sieroszewicach.

W wolnych głosach i wnioskach radny Jerzy Kasprzak wnioskował o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2019 rok środków na budowę chodnika przy ul. Kwiatowej w Rososzycy. Radna Małgorzata Matuszewska kończąca pracę w Radzie Gminy podziękowała wójtowi, radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy za życzliwość i bardzo dobrze układającą się współpracę przez ostatnie cztery lata. Z kolei radna Bernadeta Biała dziękowała za pomoc w organizacji dożynek wiejskich w Strzyżewie. Radna Teresa Lemiesz zaprosiła na uroczystą akademię z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbędzie się 10 listopada w Ołoboku. Głos zabrał także Jerzy Kasprzak pełniący funkcję radnego przez 28 lat, który podziękował wójtowi, radnym i sołtysom za wieloletnią współpracę. W imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice słowa wdzięczności do wójta Czesława Berkowskiego skierował prezes Krzysztof Portasiak. Wyrazy podziękowania dla wójta Czesława Berkowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice Pawła Siwaka złożyli także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski i kierownik Posterunku Policji Jerzy Pietrzak. Głos zabrał Andrzej Walczak z Ołoboku, który podkreślał, że współpraca z wójtem zawsze dobrze układała się i poprosił o odnowienie grobu Powstańców Wielkopolskich.

Podczas sesji wójt Czesław Berkowski i przewodniczący Rady Gminy Paweł Siwak wręczyli radnym i sołtysom dyplomy oraz upominki książkowe.

Sesja była okazją do podziękowania Czesławowi Berkowskiemu za 28 lat pełnienia funkcji wójta gminy Sieroszewice. W imieniu radnych i sołtysów słowa wdzięczności wypowiedział przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice. – „Seneka – filozof antyczny powiedział: „Czas życia ludzkiego dzieli się na trzy okresy: na ten który był, ten który jest i ten który będzie”. Przez 28 lat był Pan Wójtem naszej gminy, naszej małej ojczyzny. Na pewno nie był to czas zmarnowany, zrobiono wiele dobrego. To my dzisiaj możemy powiedzieć, że  dzięki Panu nasza gmina jest prężnym ośrodkiem kulturalnym i sportowym. Jest gminą nowoczesną, bogatą historią i tradycjami. Wyróżnia się wysokim stopniem zmechanizowania i intensyfikacji. To za Pana powstało wiele inwestycji, które poprawiają jakość życia naszych mieszkańców. Wspomnę tu o biologicznej oczyszczalni ścieków, budowie kanalizacji sanitarnej, budowie dwóch boisk Orlik w Wielowsi i Sieroszewicach. Nie mówiąc już o budowie szkół w Ołoboku, Sieroszewicach czy Strzyżewie. Oddano do użytku rozbudowaną część przedszkola w Latowicach. Wszystkie przedszkola i szkoły posiadają place zabaw. Zakończono gruntowny remont Urzędu Gminy. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w sąsiedztwie stadionu i boiska sportowego, które po modernizacji płyty jest jednym z lepszych w powiecie ostrowskim. To dzięki Pana inicjatywie i Pani Teresy Lemiesz powstało Muzeum Ziemi Ołobockiej. To Pan dbał o Orkiestrę Dętą ,,Ołobok’’ i Zespół Pieśni i Tańca ,,Ołobok’’, które są wizytówką naszej gminy. To dzięki Pana opiece prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury, który na stałe w kalendarzu ma konkursy recytatorskie, Festiwal Piosenki Wakacyjnej czy plenery malarskie. Gminna Biblioteka Publiczna organizuje pod Pana patronatem Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. To dzięki Pana wsparciu Gminny Klub Sportowy Iskra Prosna-Sieroszewice święcił największe sukcesy w rozgrywkach grając w Klasie Okręgowej Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. I wiele jeszcze innych imprez, które pod Pana patronatem są organizowane. Zawsze bliskie były Panu sprawy związane z ekologią, ochroną środowiska oraz kształtowaniem świadomości ekologicznej mieszkańców. Dowodem tego jest finansowanie różnych stowarzyszeń działających na terenie gminy. Można tak jeszcze wymieniać wiele dobra, które powstało za czasów Pana pracy. Panie Wójcie! Za to, co nas łączyło, związało, za wspólne przeżycie, pokonanie trudów, za więzi szacunku – serdecznie dziękujemy. Na przyszłe dni życia przekazujemy z serdecznością życzenia: zdrowia, radości i szczęścia oraz dedykujemy mądrość słów Seneki: „Broń nadal posterunku, który wyznaczyła Natura. Jaki to posterunek? – pytasz. Prawdziwego człowieka” – mówił Paweł Siwak.

Wójtowi dziękowali także przedstawiciele Długosza Królewskiego, delegacja mieszkańców Parczewa i Bibianek oraz organizatorów Memoriałów Piłkarskich im. Jerzego Maląga.

W swoim wystąpieniu wójt gminy Sieroszewice podkreślał, że przez 28 lat starał się dobrze służyć mieszkańcom. Do największych osiągnięć zaliczył poprawienie bazy oświatowej. – Wydaje mi się, że ten czas w gminie Sieroszewice został dobrze wykorzystany i to, co było możliwe zrobiliśmy. Nasze działania są związane nie tylko z poprawą infrastruktury, ale także edukacją, kulturą, sportem. Jesteśmy zadowoleni z tego, że w gminie powstało dużo organizacji pozarządowych i ta współpraca bardzo dobrze układała się. Jestem zadowolony ze swojej pracy i odchodzę spełniony. Mam poczucie, że tego czasu nie zmarnowałem. Chciałbym wszystkim Państwu gorąco podziękować za współpracę – mówił Czesław Berkowski.

 

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.