Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2
W sumie: 10668

News

News zdjęcie id 1269

XXXVI Sesja Rady Gminy w Sieroszewicach

29.06.2018

Radni gminy Sieroszewice jednogłośnie udzielili wójtowi Czesławowi Berkowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. Podczas sesji podziękowano za wieloletnią pracę odchodzącej na emeryturę skarbnik Teresie Grzeszczyk.

W czwartek, 28 czerwca 2018 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 13 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbara Stasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia Szyszka, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł i Monika Dera obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

W punkcie interpelacje i zapytania radny Mirosław Szmaj zapytał kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zamościu. W odpowiedzi wójt Czesław Berkowski zapewnił, że taki przetarg będzie ogłoszony w najbliższym czasie.

Podczas obrad sesyjnych wójt Czesław Berkowski zdał sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Radni już wcześniej zapoznali się ze szczegółowym rocznym sprawozdaniem. W ubiegłym roku na terenie gminy Sieroszewice zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych. Najważniejsze z nich to: remonty sal wiejskich, modernizacja dróg gminnych i chodników, a także wsparcie finansowe na budowę dróg i chodników przy drogach powiatowych, modernizacja Centrum Wsi w Strzyżewie, budowa mini parku w Latowicach,

rozbudowa oświetlenia ulicznego. Radni gminy Sieroszewice jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu. Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak w imieniu radnych pogratulował i wręczył kwiaty wójtowi Czesławowi Berkowskiemu. Gratulacje złożyli także przedstawiciele sołtysów. W swoim wystąpieniu wójt gminy Sieroszewice wyjawił, że nie będzie brał udziału w zbliżających się wyborach samorządowych. Podziękował radnym, sołtysom i wszystkim zgromadzonym na sesji za wieloletnią współpracę. Dodał, że od 28 lat pełni funkcję wójta. – Cieszę się, że przez tyle lat mogłem służyć Państwu. Starałem się robić to jak najlepiej. Jestem zadowolony z pracy, którą przez te lata wykonywałem w Urzędzie Gminy – powiedział Czesław Berkowski.

W czasie sesji wójt wnioskował o odwołanie z dniem 17 sierpnia skarbnika gminy Sieroszewice Teresy Grzeszczyk, która po 47 latach pracy przechodzi na emeryturę. – Pani Teresa Grzeszczyk jest rzetelnym, sumiennym pracownikiem, ma dużą wiedzę o finansach publicznych. Szkoda, że odchodzi, ale podjęła taką decyzję. Jestem Pani Skarbnik bardzo wdzięczny za wieloletnią współpracę. Tę funkcję objęła w 1991 roku. Pani Teresa zawsze stała na straży budżetu gminy. Starała się wykonywać swoje obowiązki zgodnie z przepisami. Jest wzorem pracownika – mówił włodarz.

Pani Teresie słowa podziękowania i życzeń złożyli przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak i radny Anatol Piaskowski.

W swoim wystąpieniu Teresa Grzeszczyk podziękowała wójtowi, radnym i sołtysom za bardzo dobrze układającą się współpracę.

Na stanowisko skarbnika gminy Sieroszewice z dniem 18 sierpnia powołano Karolinę Kałużną, która jest pracownikiem na stanowisku ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Gminy w Sieroszewicach.

Podczas czwartkowej sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2018 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HVV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sieroszewice kartą płatniczą, powołania doraźnej Komisji Statutowej w składzie: Paweł Siwak (przewodniczący), Bernadeta Biała, Jerzy Kowalski, Teresa Lemiesz, Anatol Piaskowski (członkowie).

W wolnych głosach i wnioskach radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak podziękował skarbnik Teresie Grzeszczyk za współpracę i gratulował Karolinie Kałużnej mianowania nowym skarbnikiem. Z kolei Mirosława Kois zaprosiła na uroczystości i festyn rodzinny, który odbędzie się w niedzielę, 5 sierpnia, w Rososzycy z okazji obchodów 200-lecia kościoła pw. św. Marka Ewangelisty. Radny Anatol Piaskowski podziękował kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego za wykaszanie poboczy i profesjonalizm w obsłudze mieszkańców przez jednostkę. Natomiast radny Henryk Jędroszka podał informacje nt. szacowania szkód suszy. Głos zabrał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, który pogratulował wójtowi uzyskania absolutorium. Dziękował też skarbnik Teresie Grzeszczyk za wieloletnią współpracę i okazywaną życzliwość.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.