dzisiaj jest: 21 czerwca 2018. imieniny: Alicja, Marta, Alojz
 
Numery telefonów

Wójt Gminy – Czesław Berkowski

- tel. (62) 739-60-89, 739-60-76 w.360

- e-mail: wojt@sieroszewice.pl

Zastępca Wójta – Ryszard Boduch

- tel. (62) 739-60-89, 739-60-76 w.348

- e-mail:

Sekretarz Gminy – Mirosława Busza

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

- tel. (62) 739-60-89 w.341

- e-mail: sekretarz@sieroszewice.pl

 Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Finansowego - Teresa Grzeszczyk

- tel. (62) 739-60-89 w.340

- e-mail: skarbnik@sieroszewice.pl

Radca prawny – Regina Masłowska - tel. (62) 739-60-89 w. 342

 

REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY

e-mail: skarbnik@sieroszewice.pl

1. KIEROWNIK REFERATU

- Teresa Grzeszczyk

tel. (62) 739-60-89 w.340

2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej

- Maria Walczak, Karolina Kałużna

tel. (62) 739-60-89 w.344

3. Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Bożena Jaś

tel. (62) 739-60-89 w.331

4. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

- Teresa Jamroziak, Agnieszka Kulas

tel. (62) 739-60-89 w.332

5. Stanowisko ds. płac i rozliczeń

Janina Pawlak

tel. (62) 739-60-89 w.344

6. Stanowisko ds. obsługi kasowej                                                     

- Dorota Dolata

tel. (62) 739-60-89 w.331               

 

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

e-mail: ipr@sieroszewice.pl

1. KIEROWNIK REFERATU                                                            

- Jacek Sas

tel. (62) 739-60-89 w.350                  

2. Stanowisko ds. zamówień publicznych                        

i drogownictwa

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

- Damian Szkudlarek

tel. (62) 739-60-89 w.351

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

e-mail: usc@sieroszewice.pl

1. KIEROWNIK         

Urzędu Stanu Cywilnego                                                                   

- Marzena Pilarska

tel. (62) 739-60-89 w.336                

  

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

e-mail:

1. KIEROWNIK REFERATU

- Ryszard Boduch

tel. (62) 739-60-89 w.348

2. Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej                  

- Jerzy Kucharski

tel. (62) 739-60-89 w.333

3. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

i ochrony środowiska

Kinga Glapiak

tel. (62) 739-60-89 w.347               

4. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

-Wiktor Jamroziak

tel. (62) 739-60-89 w.347

5. Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Roman Sodolski

tel. (62) 739-60-89 w.335

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

1. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu  

- Grażyna Anioł

tel. (62) 739-60-89 w.330

2. Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych          

Pełnomocnik Wójta ds. Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi 

- Joanna Glapiak

tel. (62) 739-60-89 w.342              

3. Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

 -Tomasz Woźniak

tel. (62) 739-60-89 w.346

4. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

- Krystyna Kłysz

tel. (62) 739-60-89 w.334

 

STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

-Woźny