dzisiaj jest: 23 kwietnia 2018. imieniny: Jerzy, Wojciech
 
Konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa w roku 2015

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania poniżej:

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszec

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2015

Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Wzór umowy

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE SIEROSZEWICE NA ROKU 2015

 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2015