Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2645
W sumie: 5110

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

Adres:
ul. Ostrowska 93 
tel. (062) 73 96 362

e-mail: gopssieroszewice@osw.pl

Kierownik: EMILIA SZYSZKA 

Godziny pracy:
- od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach jest gminną jednostką organizacyjną wykonującą zadania pomocy społecznej w gminie. 
W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)

 

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenia na osiedlenie się , zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej 
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenia na pobyt 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa 
 • sieroctwa 
 • bezdomności 
 • bezrobocia 
 • niepełnosprawności 
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby 
 • przemocy w rodzinie 
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze 
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
 • alkoholizmu lub narkomanii 
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń 
 • pracy socjalnej 
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej 
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej 
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych 
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w zakresie ustalonym ustawą

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenia na osiedlenie się , zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej 
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenia na pobyt 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa 
 • sieroctwa 
 • bezdomności 
 • bezrobocia 
 • niepełnosprawności 
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby 
 • przemocy w rodzinie 
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze 
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
 • alkoholizmu lub narkomanii 
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń 
 • pracy socjalnej 
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej 
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej 
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych 
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w zakresie ustalonym ustawą
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.