Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2645
W sumie: 5110

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy w Sieroszewicach informuje, że od 1 lipca 2015 r. została zmieniona lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obecnie PSZOK na terenie Gminy Sieroszewice zlokalizowany jest przy ul. Łąkowej 16A  w Rososzycy (teren oczyszczalni ścieków) oraz prowadzony jest przez Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy  ul. Ostrowskiej 65 w Sieroszewicach.

PSZOK czynny jest od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Nieodpłatnie można przekazać następujące  odpady gromadzone w sposób selektywny:

1)      przeterminowane leki,

2) chemikalia (odpady niebezpieczne w rozumieniu np. 6 ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r,. poz. 21) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje i lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, odpady wielkogabarytowe zawierające niebezpieczne składniki).

3)    zużyte baterie i akumulatory,                                                                      

4)  zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, – (np. telewizory, pralki, lodówki, komputery, odkurzacze, małe RTV i AGD),                                      

5)  meble i odpady wielkogabarytowe (wytworzone w gospodarstwie domowym tj. łóżka, materace, meble, krzesła, wózki dziecięce, deski itd. z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego),               

6)  zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów w rozmiarze do 1250 x 400).

7) odpady budowalne i rozbiórkowe (pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych – gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, styropian opakowaniowy, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne),                                     

8) odpady zielone i biodegradowalne – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać:  zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania tj, nie mogą być w stanie rozkładu, zagnite, czy sfermentowane.

Ww. odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców zamieszkujących Gminę Sieroszewice, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 300 kg od właściciela nieruchomości w skali roku.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów, jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) szyby samochodowe,

3) szkło zbrojone i hartowane,

4) części samochodowe (np. zderzaki, reflektory itp.),

5) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej weryfikacji (np. brak etykiet),

6) odpady w opakowaniach cieknących,

7) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu),

8) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) - zwłaszcza w dużych ilościach,

9) zmieszane odpady komunalne.

Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych, można przekazywać do aptek znajdujących się w miejscowościach Sieroszewice, Wielowieś i Strzyżew.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.