Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1370
W sumie: 1370

Walory turystyczne

Turystyka

Głównym walorem gminy w zakresie turystyki i wypoczynku są lasy, które licznie odwiedzają mieszkańcy okolicznych miast Kalisza i Ostrowa Wlkp. głównie jesienią zbierając grzyby. W lasach w rejonie wsi Namysłaki wyznaczono 2 rezerwaty przyrody, pierwszy z nich „Niwa" utworzony w 1959 r o pow. 16,89 ha stanowiący las o typie boru mieszanego z udziałem świerka, a drugi to „Majówka" utworzony w 1958 r. o pow. 8,1 ha również skupisko świerka z dodatkiem jodły. 

Rezerwat przyrody "Majówka" położony jest 1 km na północny zachód od leśniczówki Biskupice, około 2,5 km na wschód od Strzyżewa. Rezerwat zajmuje powierzchnię 8,1 ha i utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 roku. Początki utworzenia rezerwatu sięgają 1948 roku. 

Jednak dopiero w 1958 roku Wojewódzki Konserwator przyrody w Poznaniu wystąpił z pismem do Ministra Leśnictwa o prawne zabezpieczenie obiektu. Zaproponowano nazwę "Majówka", która nie oddaje celu ochrony, ani nie nawiązuje do nazw miejscowości, a jedynie wskazuje, że były tutaj urządzane festyny ludowe, tzw. majówka. Obecna powierzchnia rezerwatu jest większa od podanej w zarządzeniu (7,95 ha) o 0,15 ha. Różnica ta jest wynikiem dokładniejszych pomiarów w 1970 roku, a nie wynika ze zmian granic. Ogólna długość granic rezerwatu wynosi 1280 m. 

Granica północna, wschodnia i południowa przebiegają wzdłuż granicy łąki, granicę zachodnią natomiast stanowi linia oddziałowa, za którą rozciąga się otulina rezerwatu o szerokości 2 - 30 m. "Majówka" położona jest na środkowej trasie doliny Baryczy, którą pokrywają dość żyzne gleby bielicowe. Teren rezerwatu jest płaski, a przeciętny poziom wód gruntowych wynosi 170 - 240 cm. Ochroną został tu objęty, zbliżony do naturalnego, fragment boru mieszanego świeżego, którego drzewostan stanowią: sosny, jodły, dęby i świerki. Jodły i świerki, osiągające tu północną granicę naturalnego zasięgu, rozwijają się i odnawiają bardzo dobrze z samosiewu. Świerki są gatunkiem wykazującym największą dynamikę rozwojową. Zagrażają one nawet rozwojowi młodych jodełek i sosenek, co wymaga stosowania zabiegów pielęgnacyjnych. W domieszce i na obrzeżach - na granicy z łąkami - występuje na piętrze podokapowym olsza czarna oraz sporadycznie grab, brzoza i buk. Z roślin chronionych w rezerwacie występują: widłak goździsty, bluszcz pospolity, wawrzynem, wilcze łyko. W rezerwacie całą powierzchnię zaliczono do jednego zespołu - grądu wschodniopolskiego trzcinnikowego. 

 

Ponadto w gminie znajdują się pomniki przyrody - piękne aleje przydrożne: lipowa w Sieroszewicach, brzozowa w Masanowie, dębowa w Raduchowie oraz zabytkowy krzyż z 1859 r. dłuta Pawła Brylińskiego we wsi Kania. 

 

 

 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.